Alkusammutuskoulutuksessa saat taidot palonalkujen sammuttamiseen. Harjoituksissa käytämme erityyppisiä sammuttimia ja harjoittelemme sammutuspeitteen käyttöä.

Alkusammutuksen avulla voit ehkäistä tulipalon aiheuttamat vahingot tai vähentää niitä merkittävästi. Alkusammutuskoulutus koostuu teoriaosuudesta ja vähintään sammutuspeitten ja käsisammuttimen käyttöharjoituksista. Koulutus opettaa myös tunnistamaan palovaaran aiheuttajia ja ehkäisemään vaaratilanteita.

Alkusammutuskonseptin mukainen koulutus täyttää pelastusalalla määritellyt laatukriteerit. Alkusammutuskoulutusjärjestelmää ylläpitävät Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK ja Suomen Palopäällystöliitto.

Alkusammutuskoulutuksessa saat taidot palonalkujen sammuttamiseen. Harjoituksissa käytämme erityyppisiä sammuttimia ja harjoittelemme sammutuspeitteen käyttöä.

Alkusammutuksen avulla voit ehkäistä tulipalon aiheuttamat vahingot tai vähentää niitä merkittävästi. Alkusammutuskoulutus koostuu teoriaosuudesta ja vähintään sammutuspeitteen ja käsisammuttimen käyttöharjoituksista. Koulutus opettaa myös tunnistamaan palovaaran aiheuttajia ja ehkäisemään vaaratilanteita.

Alkusammutuskonseptin mukainen koulutus täyttää pelastusalalla määritellyt laatukriteerit. Alkusammutuskoulutusjärjestelmää ylläpitävät Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK ja Suomen Palopäällystöliitto.

Kurssin hinta: 400€+alv 24%

Hintaan lisätään kurssimateriaalikulut 8€+alv 24%/osallistuja

Kilometrikorvaus 0.43€/km+alv 24%